Marijana & Marko 3 / 14

Poplezavanje na grebenu Kucerja.