Marijana & Marko 2 / 14

...in s pobočja visoko nad dolino.