Marijana & Marko 5 / 21

Spust čez planino Obranica (Óbranca).