Marijana & Marko 8 / 20

Uvodna, silovita prečnica.