Marijana & Marko 8 / 14

Plevnikov stolp (1809 m) in Toplar (grapa desno od vpadnice stolpa je spodnji del Tihotapske).