Marijana & Marko 1 / 14

Z Viške planine: Koštrunove špice, Viš, Gamsova mati, Turn, Mala špica, Divja koza.