Marijana & Marko 1 / 22

Zatrep Možnice, na desni iztek Klinkonovega žlebu.