Marijana & Marko 5 / 12

...in ležeče (zadaj venec Spodnjih Bohinjskih gora).