Marijana & Marko 4 / 8

Vračanje, prestop grape (Pleuniggturm, 1809 m).