Marijana & Marko 1 / 8

Orlice (Celovška špica + Krkotnik ali Marthaspitze) in Stol, med njima Janežev žleb in Stolova škrbina. Martin žleb se sicer skriva pogledu, a se 'nazorno sluti', kako prereže steno Orlic z leve proti desni.