Marijana & Marko 6 / 7

Bližnja srečanja drevesne vrste. Trenutek pred detonacijo.