Marijana & Marko 17 / 17

Macesje in Užnik. Desni snežni jezik je ustje v desno usmerjene Cjajnikove grape, levi pa levo usmerjenega Pichsovega žlebu, ki sta pogledu vse do vstopa dodobra zakrita.