Marijana & Marko 5 / 15

Proti vršni strmini (zadaj Kaninske gore).