Marijana & Marko 10 / 18

Pod izstopom je 'ta glavna' vršna piramida Skute.