Marijana & Marko 2 / 4

Visoka žaga med Krmo in Kotom: Rjavina, Luknja peč, Dimniki, Macesnovec.