Marijana & Marko 5 / 25

Brda (srednji vrh), zadaj vrh Velikega špičja.