Marijana & Marko 6 / 38

Vrh Osojne krnice, 1957 m.