Marijana & Marko 3 / 38

Pod zahodnim grebenom Pihavca.