Marijana & Marko 20 / 38

Kriški podi, okamenelo morje.