Marijana & Marko 6 / 22

Polička, ki iz škrbine obvozi prvo čuklo.