Marijana & Marko 8 / 9

'Psihični' detajl (mimo robu in čez skalo v ovinek ter po ozki potki nad strmim usadom).