Marijana & Marko 4 / 9

Na planini (Veliki vrh, Zajmenove peči).