Marijana & Marko 8 / 14

Dente, Zob Zadnjih Lastavic.