Marijana & Marko 3 / 14

Prestop z desnega v levi krak Y. V soncu se koplje Viš.