Marijana & Marko 4 / 12

Čudovit kolovoz nad Stiško vasjo.