Marijana & Marko 6 / 22

Siloviti prizori južne stene.