Marijana & Marko 4 / 22

Utrinek. Drugi rob/rama (podaljšek centralnega stebra JZ stene).