Marijana & Marko 7 / 20

Skupinici Cime Marginali in La Torre ter Južna krnica Belega potoka (z južne rame Visoke Bele špice).