Marijana & Marko 2 / 20

Visoka Bela špica in Južna krnica Belega potoka.