Marijana & Marko 7 / 7

Državne topografske karte. Smer popravljene ture je le približek, z zeleno so vrisane alternative.