Marijana & Marko 2 / 15

Prva težava, ploščat prag.