Marijana & Marko 1 / 3

Žleb med Velikim kupom in Škofovo kapo.