Marijana & Marko 7 / 18

Visoka Bela špica, Krniška špica in Lojtrici.