Marijana & Marko 18 / 18

Vzhodni greben Visoke Bele špice (CM, TR, CE in VBŠ), posnet z Lojtric (19.6.2005).