Marijana & Marko 4 / 4

Macesence (klin/raz SV pod vrhom Stenarja). V meglicah se razkrivajo Rokavi.