Marijana & Marko 3 / 8

...je potrebno uporabiti kar najbolj prefinjeno tehniko ;)