Marijana & Marko 7 / 13

Krniška špica, pristop z Lojtric poteka po razu.