Marijana & Marko 10 / 13

Rabeljska Krniška špica in 'Najmanjše' Bele špice (Cime Piccolissime di Riobianco).