Marijana & Marko 1 / 14

Travnat, vršni greben Obljaka.