Marijana & Marko 3 / 12

Grapa/gredina ob grebenu Stržiča vodi na Vrh nad Rudo.