Marijana & Marko 1 / 12

Stržič iz Kačjega grabna (na desni grapa, ki pada s škrbine Vrh nad Rudo - Frdamane police).