Marijana & Marko 1 / 7

Izpostavljena prečnica na Italijanski poti (zadaj greben Rateških Ponc).