Marijana & Marko 2 / 20

Zid nad krnico (Zadnje Lastavice, skupinica Gamsove matere in Viš).