Marijana & Marko 4 / 6

Koroška Rinka, (markiran) pristop vodi po dolgi gredini z leve.