Marijana & Marko 5 / 6

Proti Veliki Zelnarici (od Jalovca do Triglava).