Marijana & Marko 3 / 6

Prisojnik in Razor (z grebena J pod Malo Zelnarico).