Marijana & Marko 4 / 6

Na grebenski koti 1999m (Tegoška gora, Macesje, Turn).