Marijana & Marko 10 / 10

Proti krnici Za Cmirom (zadaj Begunjski vrh).