Marijana & Marko 5 / 7

Veliki Nabojs (samega vrha se ne vidi), smer pristopa vodi po veliki, strmi gredini, ki se prične pod škrbino.