Marijana & Marko 6 / 8

Na grebenu, v ospredju vršna kopa Srednje Ponce.